jernbaneteknik - drift og styring

Jernbaneteknik - drift og styring, Styringen af togdrift er baseret på minutiøst udarbejdede køreplaner, tjenestekøreplaner, der igen er grundlag for udarbejdelse af benyttelsesplaner (omløbsplaner) for lokomotiver, togsæt og passagervogne samt for personale- og vedligeholdelsesplaner.

Den daglige ledelse af togtrafikken blev tidligere varetaget af stationerne (togfølgestationer). Dog havde togføreren tidligere et medansvar, idet han fx i forsinkelsestilfælde skulle tage initiativ til at få ændret mødestation på enkeltsporet jernbane (krydsningsforlægning).

De vigtigste midler i trafikstyring, herunder til at undgå, at tog kommer i farlig nærhed af hinanden, er meldinger mellem stationerne samt især signaler. Ved uregelmæssigheder i signalsystemerne kan kørsel på mundtlige og skriftlige tilladelser til lokomotivføreren komme på tale.

I Storbritannien og i lande præget af britisk jernbaneteknik har et særpræget hjælpemiddel, den såkaldte togstav (eng. token), normalt et metalstykke med præget strækningsafsnit, været meget udbredt. Når en togstav er udleveret til en lokomotivfører, kan et andet tog ikke indlades på det pågældende sporstykke, før staven er afleveret til en station og indlåst i det dertilhørende signalapparat. Togstav har i Danmark kun været anvendt på strækningen Dalmose-Skælskør.

I nyere tid udføres trafikstyringen i vidt omfang fra centraler, der ved hjælp af fjernstyringsanlæg kan kontrollere signaler og sikringsanlæg på et større antal stationer og dermed har ansvaret for de togsikkerhedsmæssige forhold. På tættrafikerede strækninger understøttes trafikstyringen af forskellige automatiske systemer, fx ATNS (automatisk tognummerstyringssystem).

Den overordnede ledelse af driften forestås normalt af en trafik- eller driftscentral, der dels overvåger stationers og fjernstyringscentralers varetagelse af driftsafviklingen, dels disponerer i tilfælde af større uregelmæssigheder (se Driftscenter Danmark). Der kan være tale om ruteomlægning, aflysning af tog eller indsættelse af andre tog med heraf følgende ændringer af bl.a. materiel- og personaleplaner.

Læs videre om jernbaneteknik - sikkerhed.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig