jernbanesikkerhedsbestemmelser

Da man i 1800-tallet begyndte at anlægge jernbaner, fandt man ud af, at det krævede nogle spilleregler, for at trafikken kunne afvikles på en forsvarlig måde. Dette kom til udtryk i udarbejdelsen af sikkerhedsbestemmelser for jernbanedrift. Til at begynde med var disse knyttet til den enkelte baneanlæg. Men efterhånden som jernbanen blev et sammenhængende system i de enkelte lande, opstod der behov for at udarbejde sikkerhedsbestemmelser, der var generelt gældende inden for det enkelte lands baneforvaltning.

Dette havde også sammenhæng med, hvorledes de enkelte lande organiserede jernbanevæsenet. Lande som Danmark, Tyskland, Sverige og Norge valgte at lade det være en statslig opgave. For Storbritanniens vedkommende var det derimod normen, at de enkelte baner blev drevet af private interesser. Alt dette medførte, at der skulle udarbejdes nogle sikkerhedsbestemmelser for jernbanerne. De bestemmelser hang tæt sammen med, hvordan de enkelte landes signalsystemer blev opbygget. I Danmark lænede man sig tæt op ad den tyske måde at gøre det på; dog valgte man nogle signaltyper, der afveg fra de tyske.

De konkrete reglementer

Med hensyn til selve reglementerne opstod der i Danmark to, der havde betydning for håndtering af jernbanetrafikken. Det ene var SR (Sikkerhedsreglementet) der indeholdt de trafikkale bestemmelser for hvordan man afviklede jernbanetrafik. Det andet var SIR (Signalreglementet), der omhandlede signaler og mærker/tavler og deres udvisende. Begge reglementer udgjorde tilsammen de fælles sikkerhedsbestemmelser, og blev suppleret med lokale bestemmelser i et reglement kaldt SIN (Sikkerhedsinstruktioner).

Denne konstruktion blev i 1975 afløst af DSB's Sikkerhedsreglement af 1975. Heri havde man slået det gamle SR og SIR sammen, så det nye SR indeholdt både de generelle sikkerhedsbestemmelser, og hvad signaler og mærker/tavler viste samt deres betydning.

De danske privatbaner havde sideløbende udarbejdet sikkerhedsreglementer for den enkelte privatbane. Dette fordi privatbaner opererede på et lavere sikkerhedsniveau end de statsligt ejede baner.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig