Japetiske sprog, d.s.s. jafetiske sprog og indoeuropæiske sprog.