Jamming, (eng., af jam 'blokere', vist lydefterlignende), udsendelse af elektromagnetiske bølger i den hensigt at forstyrre, hindre eller svække fjendens anvendelse af kommunikationsudstyr og andet elektronisk udstyr. Som jammesignal kan enhver form for støj, musik og tale anvendes, fx genudsendelse af modpartens egne udsendelser. Jamming kan udføres som punktjamming mod en bestemt kanal, som fejejamming mod en række udvalgte frekvenser på skift eller som båndjamming, dvs. samtidig jamming af et helt frekvensområde. Se også elektronisk krigsførelse og radar.