Jamme, (af eng. jam trykke, klemme, forstyrre), forstyrre med støjsender.