Et jalousiskab er et skab med jalousilignende dør.