Jahannam er Koranens helvede. En skildring af jahannam, og hvordan man risikerer at ende der, findes i sura 50, 21-33.