Jafetiske sprog, (efter Noas søn Jafet), d.s.s. indoeuropæiske sprog.