Jacta est alea, egl. iacta alea est, lat. 'terningen er kastet', dvs. den endelige afgørelse er truffet. Udtalelsen tilskrives Cæsar, som kan have brugt udtrykket som et citat fra komediedigteren Menander, fragment 65 K, da han i år 49 f.Kr. besluttede at "gå over Rubicon", grænsefloden mellem Gallia Cisalpina og Italien, og altså marchere mod den lovlige regering i Rom. Udtrykket, der stammer fra Suetons Cæsar-biografi kap. 32., havde måske som sidste ord esto, dvs. 'lad terningen være kastet', svarende til formuleringen hos Plutarch, Cæs. 32, og hos Appian, Borgerkrigene, 2. bog, kap. 35.