Jackknife, (eng. 'foldekniv', her måske i bet. 'bredt anvendeligt redskab'), statistisk metode til bestemmelse af fordelingsegenskaber for en stikprøvefunktion. Ud fra et datasæt med N observationer genereres N nye datasæt af størrelse N−1 ved at udelukke en observation ad gangen. For hvert genereret datasæt udregnes værdien af stikprøvefunktionen, og den derved fremkomne fordeling studeres. Se også bootstrap.