Jacent, inden for jura herreløs; endnu ikke tiltrådt (fx arv).