Jødestjerne, jødemærke, sekstakket, sortindrammet gul stjerne med påskriften Jude 'jøde', brugt af de tyske nazister for at mærke og håne jøderne. Stjernens form svarede til jødernes nationale og religiøse symbol, davidsstjernen. Den skulle fra 23.11.1939 bæres af alle jøder i det tyskbesatte Polen, og fra 19.9.1941 skulle alle jøder i det tyske rige bære stjernen som særligt kendetegn på venstre bryst. 1942-43 blev jødestjernen indført i en del af de tyskbesatte lande, dog ikke i Danmark og Norge, men bl.a. i Holland, hvor ordet 'jøde' blev skrevet på nationalsproget. Fra 1942 blev jødestjernen tillige brugt som mærke på jødiske boliger; se også antisemitisme.