Jødekirsebær, Physalis alkekengi, planteart i natskyggefamilien med eurasisk udbredelse; dyrkes i haver i Danmark, hvorfra den undertiden forvilder. Det er en halvhøj, stærkt vandrende staude med hvide blomster, som om efteråret bærer dekorative frugter, der er bær omgivet af et orangefarvet, papirlygtelignende hylster dannet af bægeret. Se også Physalis.