Jødeforfølgelser, se antisemitisme, pogrom og holocaust.