Jægerstenalder, den ældste stenalder, før indførelsen af agerbrug og kvægavl. Om perioden indtil slutningen af sidste istid for ca. 11.000 år siden anvendes betegnelsen palæolitikum, efter dette tidspunkt mesolitikum. I Danmark varede jægerstenalderen indtil ca. 4000 f.Kr.