Jægere og samlere, folk, der lever af jagt og indsamling, den ældste erhvervsform hos mennesker. Mændene driver jagt på større dyr, men kvindernes indsamling af planteføde og jagt på mindre dyr bidrager med den største del af føden. I dag er denne livsform kun delvis bevaret, fx hos pygmæer og buskmænd i Afrika samt hos australske aboriginere. Se også erhvervskultur.