Ixoid, (af gr. iksos fuglelim + -id), vedholdende og omstændelig med tilbøjelighed til at fæstne sig ved småting.