Ixofreni, (af gr. iksos fuglelim + -freni), udprægede psykiske forandringer hos epileptikere.