Iværksætter, igangsætter, person, som påbegynder egen virksomhed. Betegnelsen henviser ofte til særlige personlige egenskaber, fx risikovillighed, selvstændighedstrang eller opfindsomhed. En iværksætter, som begynder på grundlag af en helt ny idé, kaldes ofte en entreprenør. Det nære miljø tillægges i stigende grad at have indflydelse på antallet af iværksættere i et område. Siden 1998 ydes der ikke længere direkte økonomisk støtte til iværksættere. I stedet er der i dag stor fokus på at nedbringe de bureaukratiske barrierer for at starte egen virksomhed, ligesom kommuner og regioner tilbyder gratis rådgivning og kurser for iværksættere.