Iteration, (af lat. iteratio, af iterare 'gentage', af iterum 'igen'), den retlige konsekvens af, at en lovovertræder tidligere er fundet skyldig i et strafbart forhold, se gentagelsesvirkning.