Ite, missa est, (lat.), gå bort, forsamlingen er hævet (slutningsordene i den latinske messe).