It-kontrakt, kontrakt om brugs-, ejendoms- eller ophavsret til et it-system eller it-funktioner. En kontrakt kan omfatte hardware eller software eller begge dele, og det, der overdrages, kan være specialudviklet, tilpasset eller standardiseret. It-kontrakter volder mange problemer, fordi der er tale om kompliceret teknologi, som parterne ikke altid har et sikkert overblik over. Navnlig hvis det, der overdrages, skal udvikles eller tilpasses, bør kontrakten præcisere parternes ansvar og risici. Staten har udsendt standardkontrakterne K01 om standardiserede it-systemer og K33 om maskinel og special- og standardudviklet programmel. Disse kontrakter har også haft en vis indflydelse på aftaler uden for det offentlige.