It-branchen, virksomheder og organisationer, der udvikler og producerer computerhardware og -software samt serviceydelser hertil, fx rådgivning og specialudviklede programmer (it-løsninger). Mens hardwareproducenter tilhører fremstillingserhvervene, har softwareproducenter traditionelt været tættere tilknyttet servicebranchen.

It-branchen har således stor bredde og er vanskelig at afgrænse, fx over for elektronik- og teleindustrien, og der forekommer derfor store variationer i vurderinger af dens størrelse.

De første computere blev udviklet i 1940'erne til beregningsopgaver ved forskningsinstitutioner i USA og England. Det var alle unikke maskiner, selvom nogle blev fremstillet i flere eksemplarer. Kommercielle computerproducenter dukkede op lige efter 2. Verdenskrig i USA med baggrund i tekniske og naturvidenskabelige forskningsmiljøer og krigsvigtigt udviklingsarbejde, bl.a. Engineering Research Associate (ERA) og Eckert & Mauchly, der udviklede UNIVAC-computeren.

I begyndelsen af 1950'erne kom to andre producentgrupper til; dels kontormaskineproducenter og primært hulkortfirmaer som International Business Machines (IBM) og Remington Rand, dels producenter af elektriske og elektroniske produkter, bl.a. General Electric (GE) og Radio Corporation of America (RCA). Den samme udvikling fandt sted i England, Frankrig, Vesttyskland og Japan, og med kommercialiseringen blev computere i vid udstrækning fremstillet i serieproduktion. IBM havde stor succes og blev hurtigt branchens førende firma.

Omkring 1960 slog it igennem til administrativ databehandling med de første transistorbaserede computere. De var mindre, mere stabile og billigere end de hidtidige elektronrørsbaserede. Gennembruddet skete med IBM's model 1401 fra 1959, der blev samlebåndsfremstillet i over 12.000 eksemplarer. Samtidig med denne udvikling fremkom mere brugervenlige programmeringssprog som Algol, Cobol, Fortran og RPG (Report Program Generator).

Med IBM System-360 fra 1964 fandt en de facto-standardisering sted af de store computere (mainframes), og fokus flyttedes fra enkeltmaskiner til et sammenhængende koncept for computere, hvilket bl.a. gjorde det muligt, at forskellige computere kunne læse de samme programmer.

IBM-1401 og System-360 tilførte branchen turbulens: Nye firmaer blev oprettet, fx Control Data Corporation (CDC, 1957) og Digital Equipment Corporation (1957), andre firmaer opgav, fx GE og RCA, og en del blev sluttet sammen, fx dannedes Sperry Rand Corporation (1955), som siden indgik i UNISYS (1986).

I England blev antallet af nationale producenter ved sammenlægninger reduceret fra ni i 1954 til et enkelt firma, International Computers Limited (ICL), i 1968; ICL blev i 1990 overtaget af Fujitsu. I Frankrig blev Bull sammensluttet med GE i 1970 og med Honeywell og Compagnie Internationale pour l'Informatique (CII) i 1983.

De første minicomputere kom på markedet i 1960'erne. Mens udviklingen hos bl.a. IBM gik mod stadig større centrale computeranlæg, pegede minicomputerne den modsatte vej mod mindre, decentrale anlæg. Minicomputere blev bl.a. brugt til styringsopgaver, og Digital Equipment Corporation blev på dette område en betydelig producent.

Omkring 1970 gik tendensen mod anvendelse af skærmterminaler opkoblet til store centrale maskiner, som samtidig fik lager til databasekørsler. Der blev også eksperimenteret med små maskiner med en enkelt arbejdsplads, en udvikling, som førte frem mod pc'erne. Som i computernes første år fremkom mange forskellige systemer.

To firmaer blev dominerende og deres produkter de facto standarder: IBM's pc (1981) og Apples Macintosh (1984). Med pc'erne blev antallet af brugere meget stort, og softwarebranchen for alvor vigtig. Hidtil havde producenterne leveret det meste af den generelle software, fx styresystemer og programmeringssprog, mens brugerprogrammer og brugersystemer også blev udviklet af andre virksomheder.

Apple udviklede sit eget styresystem, mens IBM anvendte DOS (Disk Operating System) fra Microsoft (grundlagt 1975). Microsoft har siden udviklet sig til et dominerende softwarefirma. Pc-standardiseringen er — bortset fra Apples system — sket på grundlag af DOS og dens overbygning Windows.

Produktionen af hardware foregik først i de højtindustrialiserede lande i Vesten og Japan, mens komponentproduktionen tidligt blev placeret i sydøstasiatiske lande, specielt Taiwan, som følge af lave arbejdslønninger. Efterhånden fik disse lande også produktion af større enheder, navnlig pc'er, der fik karakter af forbrugerelektronik, som disse lande allerede producerede i stort omfang. I 2005 var udviklingen nået dertil, at det kinesiske firma Lenovo overtog hele IBM's pc-division.

Fra begyndelsen af 1990'erne placerede firmaer i USA og Vesteuropa også softwareproduktion i asiatiske lande, og i begyndelsen af 2000-t. udføres flere og flere it-opgaver (udvikling, vedligehold og drift af it-systemer) i lande i Østeuropa og Asien (såkaldt offshoring).

Netforbindelse mellem computere har eksisteret siden 1950'erne, men fik afgørende betydning for it-branchen fra midten af 1980'erne, da pc'erne vandt frem. Først kobledes lokale pc'er i netværk, som siden blev sammenknyttet med geografisk spredte computere af forskellig størrelse. Netværk af mindre computere blev således et alternativ til store computere. Det gav problemer for producenter af store computere som fx IBM, men eksistensmuligheder for mindre producenter af it-teknologi, når de i øvrigt fulgte industristandarderne.

Internettets udbredelse har siden midten af 1990'erne haft enorm betydning for it-branchen, både for distributionen af softwareprodukter og for fremkomsten af helt nye virksomhedstyper (se ny økonomi).

Den danske it-branche

Den danske it-branche blev grundlagt med Regnecentralens bygning af DASK-computeren 1955-57. Få år efter fulgte GIER, en række minidatamater og fra 1979 tillige mikrodatamater. Regnecentralen blev i 1988 købt af ICL og indgik senere i Fujitsu Danmark.

Firmaet Christian Rovsing A/S, som var grundlagt i 1963 som et softwarefirma, udviklede i 1981 en minidatamat og snart efter en række mikrodatamater. Virksomheden gik konkurs i 1984, men mange aktiviteter blev videreført i firmaer, der dannedes af konkursboet. Den sidste større danske computerproducent, Dansk Data Elektronik (DDE), blev under navnet e-Huset overtaget af CSC i 2001.

Siden er den danske it-branche med enkelte undtagelser stort set omstillet fra et fremstillingserhverv til at være domineret af servicefagene.

Udvikling af computerprogrammer og it-systemer er en central del af dansk it-branche. Frem til midten af 1970'erne blev der i Danmark kun udviklet generel software hos Regnecentralen. Udvikling af brugerprogrammer og -systemer foregik hos leverandører, brugere, servicebureauer og selvstændige konsulentvirksomheder.

Servicebureauerne blev drevet af såvel leverandører som af fx staten (Datacentralen, grundlagt 1959, i 1996 overtaget af CSC), de kommunale organisationer (Kommunedata, grundlagt 1972, se KMD) og landbrugsorganisationer (Landbrugets EDB-center, LEC, grundlagt 1962, i 2000 overtaget af Mærsk Data, senere IBM).

Med den faldende pris på computerudstyr er servicebureauernes betydning mindsket. Til gengæld vinder facility management-firmaer frem. De påtager sig udvikling, drift og vedligeholdelse af store it-systemer, og kunderne "outsourcer" således disse opgaver. Både IBM, CSC og KMD påtager sig outsourcingopgaver, og de tre virksomheder er de største it-serviceselskaber i Danmark i dag (2006).

Pc'ernes succes fra 1980'erne og frem fik softwarebranchen til at vokse stærkt. Især opstod en række virksomheder omkring generel software, fx Damgaard Data (grundlagt 1983, i 2000 fusioneret med Navision, i 2002 købt af Microsoft), som udviklede økonomistyringssystemet Concorde, og Prolog Development Center (PDC, grundlagt 1984) med produktet PC-Prolog. Endvidere dannedes et stort antal firmaer, der udarbejder programmer til konkrete opgaver eller hele systemer med computere, netværk og software.

I begyndelsen af 2000-t. betragtes it i højere grad som et strategisk værktøj for virksomhedsledelsen end som ren teknologi for it-afdelingen. Det har betydet, at it-virksomhederne har fået konkurrence fra de store konsulenthuse som fx Accenture.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig