Isometri er i matematik en afbildning f mellem metriske rum M og M′, der bevarer afstanden. Hvis P og Q afbildes over i P′ og Q′, skal afstanden mellem P og Q i M altså være den samme som afstanden mellem P′ og Q′ i M′. Spejlinger, drejninger og parallelforskydninger af planen er eksempler på isometrier med M = M′.