Isomeraser, klasse af enzymer, som katalyserer isomeriseringsreaktioner, dvs. reaktioner, hvor molekyler omdannes til deres isomerer. Organismens isomeraser underinddeles i isomeraser, racemaser, epimeraser og mutaser, alt efter hvilken type isomer der dannes.