Iskerne, borekerne af is fra naturligt forekommende ismasser; anvendes til studiet af glaciologiske og palæoklimatiske forhold. Den længste iskerne er 3029 m og stammer fra Summit på den grønlandske indlandsis, udboret i forbindelse med projektet GRIP.