Isengrim, ulvens navn i tyske dyrefabler, se rævedigtning.