Et irreducibelt element er i ringteorien et ikke-invertibelt element \(a\), der kun har trivielle faktoriseringer, dvs. at for enhver faktorisering \(a = b\cdot c\) er enten \(b\) eller \(c\) invertibelt.