De irokesiske sprog er en nordamerikansk sprogfamilie med ca. ti sprog, hvoraf cherokee, der tales af ca. 20.000, er det mest udbredte. Er formentlig beslægtet med siouxsprogene.