Irenik, (af gr. eirene 'fred' og -ik), bestræbelserne for de kirkelige konfessioners fredelige sameksistens og teologiske forståelse; modsat polemik. Historisk hviler den på humanismens skelnen mellem fundamentale og ikke-fundamentale læresætninger. På reformationstiden formulerede Erasmus af Rotterdam tanker af denne art. På protestantisk grund foreligger en fuldt udviklet irenik hos Georg Calixtus i 1600-t.