Involution, i matematik en afbildning f, der ikke er den identiske afbildning id og anvendt to gange giver identiteten: f2 = ff = id, dvs. afbildningen er sin egen inverse. Spejling af den euklidiske plan i en ret linje og inversion af planen mht. en cirkel er eksempler på involutioner.