Involution, i biologien dels betegnelse for reduktion af strukturer og mindskelse af funktion, som regel underforstået indtil en grad, der stadig tillader genskabelse, dels indrulning af fx bladrande. Særlig tæt snoede snegleskaller betegnes involute.