Inversion, i matematik enten inversion i et punkt med stedvektor a, dvs. afbildningen x↷−x+2a, eller inversion i planen mht. cirklen med centrum O og radius r, dvs. den afbildning, der afbilder et punkt P ≠ O over i punktet P′ på halvlinjen fra O gennem P, så OP∙OP′ = r2. Cirklens periferi er fikspunkter, og afbildningen er en konform afbildning. Tilsvarende defineres i rummet inversion mht. en kugleflade. I alle tilfælde er inversion en bijektiv afbildning og en involution. Se også symmetri.