Inuitisk religion, fællesnavn for de arktiske folks religiøse forestillinger. Af central betydning er det rituelle forhold mellem fangstdyr og mennesker. Hvert dyr og hver ting er udstyret med en særlig sjæl, inua. Årsagerne til sygdom, ulykke og mangel på føde tolkes som tabubrud på de religiøse regler, der medfører urenhed hos de mytiske grundfigurer, Havkvinden og Månemanden. Det er inuit-shamanens, angakokkens, opgave under riter at foretage "rejser" til disse guder for at rense dem, så fangstdyrenes vej igen kan være til lykke for menneskene, og kosmos kan genoprettes. Disse riter udfoldes i en hytte i totalt mørke, med trommedans som vigtig ingrediens for fremkaldelsen af angakokkens hjælpeånder og for kontakten med åndeverdenen. Inuitterne har haft en rig mundtlig tradition af myter og sagn, indsamlet af Knud Rasmussen mfl. I dag er inuitterne stort set kristne.