Introvert betyder indadvendt. Det er det modsatte af ekstrovert. Introversion blev indført som psykologisk begreb af C.G. Jung i 1921.