Intolerance, (af fr. intolérance), det at være intolerant; det modsatte af tolerance.