Intestatarv, (1. ord af lat. intestatus 'uden testamente', af in- og perf.part. af testari 'bevidne'), legal arv, arv, som ikke beror på testamente, men på lovbestemmelse, se arveret.