intervention - samfundsvidenskabeligt begreb

Intervention, i samfundsvidenskab og socialt arbejde et bredt spektrum af foranstaltninger, blandt andet forebyggende arbejde, kriminalitetsbekæmpelse, krisehjælp, sociale hjælpeprogrammer og mere omfattende socialpolitiske indsatser.

Faktaboks

etymologi:
Ordet intervention kommer af latin interventio 'mellemkomst', af inter- og afledning af venire 'komme'.

Social intervention rettes fx mod særligt udsatte grupper af personer eller belastede lokalområder. Social intervention bygger ofte på en rationel planlægning af indsatsen, der omfatter problemanalyse, målsætning, opstilling af program, gennemførelse og afsluttende evaluering.

Kritikken af denne model for social intervention har bl.a. været, at den ikke tog hensyn til brugernes ønsker, egne muligheder og sociale virkelighed. Fra slutningen af 1900-t. er sociale interventionsprogrammer derfor søgt gennemført som aktionsforskning, der søger at udvikle modtagergruppernes kontrol over deres egen tilværelse. En sådan strategi kaldes i nyere amerikansk interventionstænkning "empowerment". Hermed angives, at målet for indsatsen er at udvikle modstandskraft og handlepotentiale hos modtagerne af hjælpen.

I Danmark har sociale interventionsprogrammer bl.a. været rettet mod mennesker med handicap, kriminalitetstruede udsatte børn og unge, sygdomsramte grupper og særligt belastede boligområder. Til styrkelse af disse programmer afsatte regeringerne i 1990'erne økonomiske midler i særlige puljer, der kunne søges til gennemførelse af lokale projekter.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig