interne regler

Artikelstart

Interne regler, (1. ord af lat. internus 'indre'), i centraladministrationen og de kommunale forvaltninger en broget skare af vejledninger og cirkulærer samt redegørelser for praksis på et givet retsområde, tjenestebefalinger til underordnede mv. Det retsgrundlag, den hjemmel, som forvaltningen bygger sin virksomhed på, består især af love, der er vedtaget af Folketinget og bekendtgjort i Lovtidende, og bekendtgørelser, der er udstedt efter bemyndigelser i loven og ligeledes bekendtgjort i Lovtidende; i stigende omfang suppleres dette retsgrundlag af interne regler, fx den årlige ligningsvejledning, regionsplaner, der lægger rammer for fast ejendoms anvendelse, men ikke har retsvirkninger for grundejerne, og det meget store antal vejledninger, som især centraladministrationen udsender.

De interne regler i dansk forvaltning rejser en række problemer, der ikke alle er afklaret; fx om en borger kan påberåbe sig en rettighed alene på grundlag af interne regler, i hvilket omfang interne regler skal lægges til grund af domstolene eller andre organer, der bedømmer forvaltninger, og om reglerne bør offentliggøres og i bekræftende fald hvordan. Interne regler må ikke stride mod lovgivningen eller mod ulovbestemte retsgrundsætninger. En særlig form for lovstridighed forekommer, hvis en intern regel afskærer eller begrænser forvaltningens skønsudøvelse i forhold til det, der er forudsat i loven.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig