internationale domstole

Artikelstart

Internationale domstole er uafhængige retsinstanser, der behandler sager mellem stater eller sager, hvori stater er involveret. Den Faste Voldgiftsret, som blev oprettet efter Haagerfredskonferencen i 1899, blev historiens første forum for fredelig afgørelse af staters indbyrdes konflikter. Den fik sit faste sæde i det til lejligheden byggede Fredspalads i Haag og har altid kun kunnet tage stilling i sager, som er blevet indbragt for den ifølge aftale i det konkrete tilfælde. Frem til 1. Verdenskrig blev der gjort en række forgæves forsøg på at etablere en egentlig international domstol på global basis. Den internationale domstol, der oprettedes i 1907 for en meget begrænset kreds af mellemamerikanske stater, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua og El Salvador, sluttede sin virksomhed efter ti år.

Først med afslutningen af 1. Verdenskrig lykkedes det i forbindelse med oprettelsen af Folkenes Forbund at etablere en universel international domstol under betegnelsen Den Permanente Internationale Domstol (Den Faste Domstol for Mellemfolkelig Retspleje) med sæde i Fredspaladset i Haag. Denne domstol afløstes efter 2. Verdenskrig af Den Internationale Domstol med sæde sammesteds.

Siden er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg (1950) kommet til og Den Amerikanske Menneskerettighedsdomstol i San José, Costa Rica (1969); begge kan beskrives som regionale internationale domstole med kompetence til at behandle sager mellem de deltagende stater og især mellem det enkelte individ og en deltagerstat. Under FN's Havretskonvention er der i 1996 etableret en særlig Havretsdomstol i Hamburg til påkendelse af tvister vedrørende konventionens fortolkning og anvendelse. Som led i etableringen af WTO i 1995 blev oprettet en appelinstans til behandling af handelstvister i domstolsform. I 1993 og 1994 etablerede FN's sikkerhedråd internationale straffedomstole til retsforfølgning af alvorlige forbrydelser, herunder folkedrab begået i det tidligere Jugoslavien og i Rwanda. Jugoslavien-domstolen har sæde i Haag, Rwanda-domstolen i Arusha i Tanzania og i Kigali i Rwanda, se krigsforbryderdomstol. Begge domstole bygger på erfaringerne fra de internationale krigsforbryderdomstole i Nürnberg og Tokyo, som blev oprettet umiddelbart efter 2. Verdenskrig. I 2002 blev Den Internationale Straffedomstol etableret.

Uden for begrebet international domstol falder EF-Domstolen i Luxembourg, der har sit eget fællesskabsretlige grundlag med elementer fra såvel folkeretten som den nationale ret.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig