International miljøpolitik, økonomiske og politiske initiativer over for miljøproblemer af transnational karakter. Miljøpolitikken fik bl.a. øget opmærksomhed gennem Brundtlandrapporten fra Verdenskommissionen for Miljø og Udvikling. Se miljøpolitik.