En interessent er en person eller institution, som er af betydning for en virksomheds drift, fx kunde, leverandør og medarbejder; i selskabsretten er det den enkelte ansvarlige deltager i et interessentskab.