Interesse, (af lat. interesse være af vigtighed, angå, egl. være imellem, af inter- + esse være), optagethed; personlig opgåen i en sag; fordel; bedste.