interdependens

Artikelstart

Interdependens, (af inter- og dependens, dvs. 'gensidig afhængighed'), det forhold, at to eller flere enheder, variabler eller aktører er gensidigt afhængige af hinanden. Samfundsvidenskaberne beskæftiger sig med studiet af økonomisk, sociokulturel og politisk interdependens. Inden for spilteori betegner strategisk interdependens det forhold, at en aktørs handlemuligheder afhænger af andre aktørers handlinger. Studiet af international interdependens har været udsat for voksende opmærksomhed siden begyndelsen af 1970'erne. Det er en følge af udviklingen af det internationale system, hvori staternes gensidige afhængighed vokser, og grænserne imellem dem nedbrydes gennem udvikling af kommunikationsteknologi og globalisering af økonomien; stadig flere emner internationaliseres, fx miljøspørgsmål. Det betyder også, at yderpunkterne i form af staters fuldstændige afhængighed eller uafhængighed af andre stater bliver et stadig sjældnere fænomen. Ifølge denne såkaldte pluralistiske opfattelse analyseres interdependens også ud fra interaktioner mellem aktørerne i det internationale politiske system, dvs. substatslige, statslige og suprastatslige aktører som private organisationer (NGOer), multinationale selskaber og internationale organisationer. Interdependensanalytikerne søger bl.a. at kortlægge afhængighedsmønstre i det internationale økonomiske system. Marxistiske analyser af ulandes afhængighed af verdensmarkedet (afhængighedsteori) udgør en særlig del af interdependensanalyserne. Andre beskæftiger sig med det spørgsmål, om økonomisk interdependens, fx skabt igennem markedsdannelser, fører til politisk integration, hvilket bl.a. er relevant i studiet af udviklingen i europæisk integration og i dannelsen af Den Europæiske Union.

Centrale spørgsmål for interdependensteoretikerne er bl.a. de forskelle, der er mellem følsomhed og sårbarhed. Følsomhed er et mål for, hvor hurtigt en stat bliver påvirket af andre staters handlinger, og hvor omfattende konsekvenserne bliver, inden der bliver iværksat modforanstaltninger. Sårbarhed udtrykker mulighederne for alternativer på længere sigt og de dermed forbundne omkostninger.

Tidlige interdependensanalyser blev udført af Norman Angell (1873-1967) i tiden omkring 1. Verdenskrig, men først i 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne udvikledes teorier om international interdependens af bl.a. Karl W. Deutsch, Robert Keohane og Joseph Nye. Videreudvikling af teorierne førte bl.a. også til teoridannelse om internationale regimer og institutionalisme.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig