Interagere, (efter eng. interact, af lat. inter- + agere), virke gensidigt; påvirke hinanden.