Intensiv egenskab, fysisk-kemisk betegnelse for en systemegenskab, der er uafhængig af systemets størrelse. Temperatur, tryk og densitet er eksempler på intensive egenskaber. Egenskaber, som afhænger af systemets størrelse, kaldes for ekstensive egenskaber.