Intens, (af fr. og eng. intense, af lat. intensus), kraftig; stærk; anspændt.