Intendere, (af lat. intendere, in- deri + tendere strække ud, styre mod, stræbe efter), have til hensigt.