intelligens (intelligens hos dyr)

Artikelstart

Intelligens (intelligens hos dyr), Hos dyr er intelligens evnen til at handle hensigtsmæssigt under ændrede omstændigheder på grundlag af en forståelse for eller indsigt i årsagsforhold. Evnen beror ofte på udnyttelse af tidligere erfaring i en ny situation, og den bagvedliggende proces omfatter en indre manipulation med sansepåvirkninger og hukommelse i centralnervesystemet.

Man taler om intelligens, når dyr løser problemer uden forudgående konditionering (betinget indlæring) eller uden først at prøve sig frem. Der er således ikke tale om intelligens, når mejser efter mange forsøg lærer at skaffe sig adgang til en fødekilde ved at vippe låg eller trække i snore.

Hunde og andre pattedyr udviser heller ikke intelligens, når de ved dressur opnår evne til forskellige færdigheder eller kunststykker. Her er der tale om konditionering og ikke om udnyttelse af erhvervede egenskaber i en ny situation.

Brug af værktøj i dyreverdenen er ikke nødvendigvis et resultat af intelligens. Forskellige finker anvender torne til at pille larver frem, gravehvepse kan dække deres redehuller til med en lille sten, gribbe kan smadre æg ved at ramme dem med sten fra luften, og havoddere bruger sten til at åbne skaller af søpindsvin og muslinger. I alle tilfælde er der tale om medfødte reaktioner med en gradvis forbedring gennem forsøg.

Hos højere primater, fx chimpanser, ses en værktøjsanvendelse, som tyder på indsigt og forståelse af genstandenes anvendelsesmuligheder. I fangenskab kan chimpanser finde ud af at stable kasser oven på hinanden for at få fat i en højt placeret banan, og de kan sætte rørstykker sammen med det samme formål. Det afgørende er, at chimpanserne benytter og tilvirker redskaberne uden forudgående konditionering eller prøven sig frem.

I naturen evner chimpanser at fremstille redskaber til termitfangst og til soignering, og heller ikke i disse tilfælde kan adfærden være resultat af mere simple indlæringsprocesser, men må tilskrives intelligens. Intelligens hænger nøje sammen med dyrenes relative hjernestørrelse, og i den egentlige definition forekommer intelligens kun hos højere primater, inkl. mennesket, samt hos visse hvalarter.

Læs mere om intelligens.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig