Integritetskrænkelse er, når der er sket fysisk skade på en person (personskade) eller på en ting (tingsskade).